اقامت در اسپانیا

اقامت در اسپانیا

برای اقامت در اسپانیا باید دقت داشته باشید که بدون مشورت و هماهنگی با وکیل و یا کارشناس اقدام نکنید,برای دریافت ویزای اقامت به اسپانیا از ما مشاوره بگیرید.

یکی از راه های اقامت در اسپانیا تولد در این کشور می باشد ,یعنی اگر پدر و مادر شما اسپانیایی باشند و شما در اسپانیا تولد شده اید می توانید اقامت اسپانیا را داشته باشید ,که این راه برای بیشتر متقاظیان وارد نمی باشد.

یکی دیگر از راه های اقامت در اسپانیا ازدواج با یک اسپانیایی است که اگر شما شرایط و قانون این کشور را رعایت کرده باشید می توانید با ازدواج در این کشور ,اقامت اسپانیا بگیرید.

یادآوری کنیم برای افرادی که قصد اقامت در اسپانیا دارند ,به علت کمبود کار و در آمد در اسپانیا بدون مشاوره با وکیل برای اقامت اسپانیا اقدام نکنند.

یکی دیگر از راه اقامت در اسپانیا کسب کار در این کشور می باشد که اگر شما بتوانید شغل مناسبی در این کشور داشته باشید و بتوانید مالیات بپردازید ,می توانید اقامت در اسپانیا را دریافت کنید,که بخاطر اقتصاد این روزهای اسپانیا این راه هم بسیار مشکل می باشد.

اما این روزها شایع شده است که با خرید ملک در اسپانیا می توان اقامت این کشور دریافت کرد که ما این راه و این روش را تضمین نمی کنیم ,شما می توانید با تماس با سفارت اسپانیا راه تضمینی و اقامت در اسپانیا اطلاع داشته باشید.

بهترین راه برای اقامت و پاسخ به تمامی سوالات شما در مورد اقامت اسپانیا تماس با سفارت اسپانیا می باشد و یا برای پاسخ سوالات شما می توانید با ما تماس بگیرید.