دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشجویان که قصد تحصیل در رشته های کشاورزی در خارج از کشور دارند می توانند در دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین پذیرش کنند.این دانشگاه در سال ۱۹۲۰ تاسیس شده است که رتبه جهانی این دانشگاه ۷۸۹۱می باشد.

تحصیل در اوکراین

شما می توانید برای پذیرش در دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین بعد از دوره پیش دانشگاهی مهندسی که از شرایط پذیرش دانشگاه های اوکراین می باشد و کسب نمره قبولی در آزمونی که دانشگاه برگزار می کند ,شما می توانید در دانشگاه پذیرش شوید.

شما می توانید در رشته های زیر در دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین به تحصیل بپردازید:
۱- کشاورزی دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین
۲-دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین
۳-  باغداری، کشت و زرع مزارع دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین
۴-  جنگلداری دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین
۵- حفظ محیط زیست دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین
۶-سیستمهای آبیاری دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین
۷- سیستمهای دفع آفات دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین
۸- بیولوژی گیاهی دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

امکانات خوب و مناسب این دانشگاه هم مثال زدنی می باشد از جمله:

آزمایشگاه پیشرفته کشاورزی

موزه علوم کشاورزی

کافی نت، کافی شاپ، آرایشگاه

خوابگاه برای دانشجویان

هزینه تحصیل در دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

برای دانشجویانی که قصد تحصیل به زبان روسی دارند هزینه شهریه هر ترم  ۱۰۰۰ دلار الی ۱۵۰۰ دلار می باشد ,اما برای دانشجویانی که قصد تحصیل به زبان انگلیسی دارند هزینه شهریه هر ترم ۱۵۰۰ دلار الی ۲۰۰۰ دلار می باشد.

هزینه خوابگاه هم ماهیانه بین ۶۰ دلار الی ۱۰۰ دلار می باشد که برای هر ترم اندکی افزایش می یابد به دلیل افزودن امکانات بیشتر به خوابگاه و رفاه بیشتر دانشجویان.