اخذ اقامت ارمنستان

اخذ اقامت ارمنستان

  اخذ اقامت و مهاجرت به ارمنستان به دو صورت موقت و دائم انجام میگیرد.ما در این پست راه های گرفتن اقامت موقت به ارمنستان,راه های گرفتن اقامت دائم به ارمنستان بازگو می کنیم.   اقامت یک ساله در ارمنستان برای اخذ اقامت در ارمنستان به صورت موقت و یک ساله باید دلایل مستدلی برای ماندن در ارمنستان داشته باشید.شما می توانید از چهار ...
تحصیل و اعزام دانشجو به ارمنستان

تحصیل و اعزام دانشجو به ارمنستان

یکی از کشور های ارزان در خارج از کشور برای تحصیل ارمنستان می باشد که از همه لحاظ برای دانشجویانی که قصد تحصیل در خارج از کشور دارند مناسب می باشد: 1-تحصیل در دانشگاه های ارمنستان بدون آزمون ورودی به دانشگاه 2-تحصیل در دانشگاه های ارمنستان بدون مدرک زبان انگلیسی 3-تحصیل در دانشگاه های ارمنستان با هزینه های بسیار کم 4-تحصیل در دانشگاه های ...
×