تحصیل و اعزام دانشجو به لوکزانبورگ

تحصیل و اعزام دانشجو به لوکزانبورگ

لوکزانبورگ یک کشوری اروپایی می باشد که هم مرز با آلمان، فرانسه و بلژیک است. جمعیت کشور لوکزانبورگ پانصدهزار نفر می باشد .این کشور کوچک به سه بخش تقسیم می شود:1-دیکریخ 2-گرونماخر 3-لوکزامبورگ اگر شما قصد تحصیل در خارج از کشور ,و به مقصد یکی از کشور های اروپایی دارید می توانید با برنامه ریزی به کشور لوکزانبورگ به راحتی در این ...
×