شرایط تحصیل در دانشگاه های نروژ

شرایط تحصیل در دانشگاه های نروژ

امکان ادامه تحصیل در دانشگاه های نروژ برای ایرانیان و سایر کشورها به راحتی وجود دارد. فرد باید حد اقل یک سال در دانشگاه سراسری یا آزاد تحصیل کرده باشد و یا اینکه 35 واحد را با موفقیت گذرانده باشد تا بتواند وارد دانشگاه های نروژ شود. در دانشگاه نروژ هزینه ای از دانشجو اخد نمی شود.تحصل در نروژ به ...
×