شرایط تحصیل در کالج های فنی و حرفه ای اتریش

در این مطلب به  شرایط کالج های دوسالانه اتریش پرداخته می شود چرا که برخی از کالج ها سه ساله می باشند که شرایط خاص خود را دارند.

تحصیل در اتریش

اگر دوست دارید در دانشگاه های فنی و حرفه ای اتریش تحصیل کنید باید یکی از مدارک دیپلم فنی حرفه ای یا پیش دانشگاهی و یا کارو دانش را داشته باشید.

شرایط تحصیل در اتریش: نیازی نیست که زبان آلمانی را به طور کامل آموخته باشید ولی در سطح B1 باید با این زبان آشنایی داشته باشید. در این دانشگاه ها ۴ رشته ی مکاترونیک، الکترونیک، اتومکانیک، و ساختمان ارائه می شود. هزینه تحصیلی در هر ترم ۸۰۰ یورو می شود. در نهایت بعد از دو سال مدرک مورد نظر از اتاق بازرگانی رسمی اتریش ارائه می شود.

برای کالج هتل داری در دو سال باید شرایط زیر را دارا باشید.

مدرک تحصیلی دیپلم و یا پیش دانشگاهی به همراه ریز نمرات ۱۱ ساله

آشنایی با زبان انگلیسی در حدنمره ۵ آیتلس البته نمره شرط ورود به کالج نیست. مدرک هتلداری هم از طرف بازرگانی رسمی اتریش ارائه می شود. زبان تدریس به زبان انگلیسی می باشد لذا نیازی به آموزش زبان آلمانی ندارید.

شهریه ی هر ترم حدود سه هزار یورو می شود. در نهایت ۶ ماه کار آموزی با حقوق ارائه می شود.