شرایط اقامت در اوکراین

اوکراین از کشورهای اروپایی شرقیست نوع حکومت این کشور جمهوری بوده و دین رسمیشان مسیحیت می باشد پایتخت کشور اوکراین کیف می باشد

اقامت در اوکراین به دو صورت موقت و دائمی صورت میگیرد

grivna-ukraina-300x197

ازدواج با یک مقیم دائم اوکراینی که اقامت دائم در این کشور را داشته باشد و

متولد شدن فرزندی از زوجی خارجی در این کشور وهمچنین سرمایه گذاران در اقتصاد این کشور

از دسته افرادی اند که میتوانند به صورت دائم اقامت گرفته و درآنجا مستقر شوند

در صورت داشتن شرایط ازدواج با یکی از تبعه های اوکراینی ,دو مرحله اقامت موقت به مدت یکسال به افراد واجد شرایط تعلق میگیرد.

و هچنین به کسانی که برای استخدام کار به مدت یکسال به این کشور مهاجرت میکند اقامت موقت داده میشود

قابل توجه دارندگان اقامت موقت در اوکراین

با اضافه اقامت غیر مجاز طبق قانون میبایست هزینه ای به عنوان جریمه پرداخت کرده تا مجوز خروج از این کشور برایشان صادر گردد.