امکان تحصیل دیپلمه ها در آلمان

شرایط تحصیل در آلمان: افرادی که دارای مدرک دیپلم هستند می توانند از طریق برخی کشورهای عالی رتبه از نظر سواد و سطح علم، پذیرفته شده و در چنین کشورهایی به تحصیل خود ادامه دهند. دیپلمه هایی که قصد تحصیل در آلمان دارند می توانند از این فرصت که توسط کشور آلمان فراهم شده است استفاده کنند.

germany_img

یکی از شرایطی که دانشجویان می بایست در آن موفق شوند این است که باید در ایران کنکور بدهند و در یکی از رشته های دوره روزانه یا شبانه پذیرفته بشوند.

دانشجو بعد از پذیرش در دانشگاه های ایران، باید در خواست خود را به کالج های آلمان ارسال کند. توجه کنید که به دانشگاه های آلمان نمی تواند در خواست دهد.

کالج ها بعد از بررسی مدارک و شرایط، امکان قبولی یا عدم قبولی را به دانشگاه های آلمان ارائه می دهند.

۳۷ کالج موجود در آلمان هم اکنون به پذیرش دانشجو اقدام می کند. سه هزار دانشجو که از بیش از ۴۰ کشور دنیا در این محل تحصیل می کنند نشان از موفقیت پذیرش بین المللی در این کشور دارد.

تحصیل در کالج شهر درسدن رایگان می باشد و تنها باید هزینه ی خدمات دانشجویی را پرداخت کنند که حدود ۳۰ تا ۳۰۰ یورو در هر ترم است. هزینه خدمات دانشجویی، استفاده رایگان از وسایل حمل و نقل عمومی در شهر محل سکونت و در مواردی در شهرهای مجاور و همچنین استفاده از امکانات دانشگاه را ممکن می‌سازد.