مدارک لازم برای تحصیل در آلمان

همانطور که می دانید کشور آلمان دارای رتبه خوبی از نظر علمی است به همین دلیل دارای دانشگاه های معتبری است. دانشگاه های آلمان از نظر وزارت علوم و تحقیقات ایران دارای رتبه بوده و برخی ازا ین دانشگاه ها دارای ارجحیت مدرک در ایران می باشند.

تحصیل در آلمان

نکته ای که در مورد این دانشگاه ها باید بدانید این است که در دانشگاه های آلمان تدریس به زبان آلمانی صورت می گیرد بنابراین باید این زبان را از پیش بیاموزید

برای تحصیل در آلمان دانشجویان می بایست روادیدی صورت بگیرید که این روادید باید به طور شخصی ارائه شود. اگر مدارک ناقص باشد سفارت، درخواست روادید را رد می کند. هر روادید و بررسی آن عموما تا ۳ ماه به طول می انجامد. مدارک لازم جهت روادید تحصیلی در آلمان برای ایرانی ها به صورت زیر می باشد

مدارک برای تحصیل در آلمان

مدارک لازم برای تحصیل در آلمان