کالج دونا شهر بوداپست مجارستان

ثبت نام شروع کلاسهای دونا کالج بوداپست

 

متقاظیان تحصیل در کالج دونا بوداپست کشور مجارستان هر سال باید در هفته اول اکتبر برای شرکت و حضور در کلاس های ثبت نام کنند.دانشجویان رشته پزشکی که برای تحصیل در دوره ی پیش دانشگاهی مجارستان قصد ثبت نام دارند باید در دو نوبت ۱۷ ژانویه و ۳۰ ژانویه در  کالج دونا که زبان تحصیل زبان انگلیسی می باشد ,ثبت نام کنند.

دانشجویان رشته ی اقتصاد که قصد تحصیل در دوره ی پیش دانشگاهی کالج دونا دارند باید در دو نوبت ۱۵ فوریه و ۳۰ فوریه هر سال ثبت نام کنند,تحصیل در این دوره به زبان انگلیسی می باشد.

اما اگر شما قصد تحصیل در دوره ی زبان انگلیسی در مجارستان دارید ,می توانید دوشنبه اول هر ماه میلادی در کالج دونا در کشور مجارستان ثبت نام کنید.

اگر شما در یکی از کالج کشور مجارستان ثیت نام کرده اید ,اما به دلایلی از رفتن و تحصیل در مجارستان قصد انصراف دارید باید نکاتی را توجه کنید:

اگر شما در یکی از کالج ها ثبت نام کرده اید ,اما هنوز از کشور خارج نشده اید باید روادید شینگن ورود به کشور مجارستان لغو شود و پس از آن ۲۰۰ یورو کارمزد بررسی و صدور پذیرش تحصیلی مجارستان  از دانشجوی متقاضی تحصیل در مجارستان در کالج دونا از شما کسر می شود ,اما باقی شهریه به دانشجوی متقاضی تحصیل در مجارستان مسترد خواهد شد.

اگر شما متقاظی تحصیل در مجارستان بعد از حضور در کلاس ها قصد انصراف از کالج پیدا کردید:

در این حالت ابتدا باید روادید شینگن کشور مجارستان لغو شود و پس از آن ۷۰ ٪ از هزینه شهریه به دانشجوی متقاضی تحصیل در مجارستان مسترد می شود(این حالت زمانی انجام می گیرید که با تصویب ویزا مجارستان و ورود دانشجو به مجارستان و قبل از و یا بعد از ثبت نام در کالج دونا مجارستان در شهر بوداپست باشد)

اگر شما متقاظی تحصیل در کالج های مجارستان قصد انصراف بعد از دو هفته حضور در کلاس ها داشته باشید:

در این حالت شهریه قابل استرداد به دانشجوی متقاضی تحصیل در مجارستان نمی باشد.