تحصیل و اعزام دانشجو به هندوستان

dental111
دانشجويان گرامي که قصد تحصيل در هند دارند بايد اطلاعات تحصيلي در مورد اين کشور بداند ,يا خانواده هايي که قصد مهاجرت به هندوستان دارند , بايد از نحوه پذيرش فرزندان آنها در مدارس اطلاع داشته باشند.

تحصيل رسمي در کشور هند از سن ۵ سالگي شروع مي شود که بعد از ۵ سال تحصيل در دوره ابتدايي شما به دوره متوسطه مي رويد و بعد از ۵ سال تحصيل و دو سال تحصيل ديگر در دوره متوسط يعني ۱۲ سال تحصيل در مجموع براي دانش آموزان مدرک ديپلم دبيرستان اعطا مي گردد.

طبق قانون تجصيل هندوستان دانش آموزاني که قصد تحصيل در دانشگاه دارند بايد مدرک ديپلم دبيرستان Intermediate certificate داشته باشند.

دانشگاه هاي برتر هندوستان براي جذب دانشجو در مرحله اول دانش آموزاني را جذب مي کنند که نمره ي دروس دوران متوسطه ي آنها بالا باشد ولي موسسات ممتاز نظير  فن‌آوري هندوستان علاوه بر داشتن نمره بالاي دروس ,امتحان ورودي و مصاحبه از دانش آموزان مي گيرند.

اکثر دانشگاه هاي هندوستان ,نظام تحصيلي يک ساله دارند و دانشگاه محدودي هم نظام تحصيلي نيم ساله دارند.

دانشگاه هاي هندوستان بر ۴ نوع تقسيم مي شوند:

۱- دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز پژوهشي كه از طرف دولت ايالتي اداره مي‌شوند.

۲-دانشگاه‌ها، موسسات و مراكز پژوهشي كه از طرف دولت مركزي اداره مي‌شوند.

۳- كالج‌هايي كه به دانشگاه‌ها وابسته هستند.

۴- كالج‌هايي خصوصي

مدت زمان تحصيل در دوره هاي تحصيلي

۱- دوره ي Diploma: اين دوره دو تا سه سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان مي باشد که در موسسات و کالج ها برگزار مي گردد.

۲-دوره ي Bachelor:اين دوره سه تا پنج سال تحصيل در رشته‌هاي علوم و مهندسي در كالج‌هاي معتبر وابسته به دانشگاه‌ها مي باشد که (بعد از دوران پيش دانشگاهي شروع مي شود).

۳-دوره ي Master:اين دوره دو تا سه سال تحصيل به صورت آموزشي و پژوهشي مي باشد که شرط ورود در اين دوره اين مي باشد که دانشجويان از دانشگاه هاي معتبر و مراکز آموزشي معتبر باشند.

۴-دوره ي M .Phil:اين دوره يك تا دو سال تحصيل و پژوهش بعد از Master مي باشد,اين دوره پيش نياز براي ورود به دوره دکترا مي باشد.

۵-دوره ي ph .D:اين دوره پنج ساله مي باشد اما در بعضي از دانشگاه هاي هندوستان ۳ ساله برگزار مي گردد.