تحصیل و اعزام دانشجو به رومانی

طبق قانون کشور رومانی دانشجویان خارجی که قصد تحصیل در دانشگاه های این کشور دارند ,باید شهریه بپردازند اما برای دانشجویان رومانی تحصیل در دانشگاه ها رایگان می باشد.

تحصیل در رومانی

دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی(لیسانس)در رومانی  ۴ سال می باشد که شما می توانید در خوابگاه های دانشگاه اقامت کنید که امکانات مناسبی دارد و همچنین می توانید منزل اجاره کنید.

زبان تدریس دروس در دانشگاه های رومانی در مقطع کارشناسی ,انگلیسی ,رومانیایی و فرانسوی می باشد که مدرک زبان انگلیسی هم برای ثبت نام شما در دانشگاه نیاز نمی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در مقطع کارشناسی در رومانی:

۱-مدرک ديپلم وريز نمرات(بصورت ترجمه باشد)
۲-مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات(بصورت ترجمه باشد)
۳-کپی پاسپورت
۴- شناسنامه(بصورت ترجمه باشد)
۵-تعداد ۶ قطعه عکسرنگی ۶*۴
۶- مدرک گواهی سلامت پزشکی که شامل آزمایش HIV و هاتیت
۷- گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان انتقال به دانشگاه های رومانی
۸-  فرم تقاضا نامه

شروع ثبت نام برای دوره کارشناسی در رومانی فروردین ماه می باشد و در اواخر تیر ماه ثبت نام پایان می رسد که در هر سال فقط یکبار انجام می شود.

اما دوره تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)در رومانی ۲ سال می باشد که شما می توانید در خوابگاه های دانشگاه اقامت کنید که امکانات مناسبی دارد و همچنین می توانید منزل اجاره کنید.

نکته مهم برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رومانی ,شما باید مدرک زبان انگلیسی را داشته باشید و برای پذیرش در هر دانشگاه هم باید سطح زبان خاصی را دارا باشید.

 

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رومانی:

۱- مدرک ديپلم وريز نمرات(بصورت ترجمه باشد)
۲- مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات(بصورت ترجمه باشد)
۳- مدرک کارشناسی و ريزنمرات(بصورت ترجمه باشد)
۴-کپی پاسپورت
۵- شناسنامه(بصورت ترجمه باشد)
۶-تعداد ۶ قطعه عکسرنگی ۶*۴
۷-مدرک گواهی سلامت پزشکی که شامل آزمایش HIV و هاتیت
۸- CV برای متقاضیان دوره کارشناسی ارشد
۹-گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان انتقال به دانشگاه های رومانی
۱۰فرم تقاضا نامه

 

شروع ثبت نام برای دوره کارشناسی ارشد در رومانی فروردین ماه می باشد و در اواخر تیر ماه ثبت نام پایان می رسد که در هر سال فقط یکبار انجام می شود.

 

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش در مقطع دکترا در رومانی:

۱- مدرک ديپلم وريز نمرات(بصورت ترجمه باشد)

۲- مدرک پيش دانشگاهی و ريز نمرات(بصورت ترجمه باشد)

۳- مدرک کارشناسی و ريزنمرات آن (برای متقاضیان دوره کارشناسی ارشد)(بصورت ترجمه باشد)

۴- مدرک کارشناسی ارشد و ريز نمرات آن (برای متقاضیان دوره دکتری)(بصورت ترجمه باشد)

۵-کپی پاسپورت

۶- شناسنامه(بصورت ترجمه باشد)

۷-تعداد ۶ قطعه عکس رنگی ۶*۴

۸-مدرک گواهی سلامت پزشکی که شامل آزمایش HIV و هاتیت

۹-cv برای متقاضیان دوره کارشناسی ارشد و دکتری

۱۰-گواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان انتقال به دانشگاه های رومانی

۱۱-فرم تقاضا نامه