دانشگاه مهندسی میشکولس مجارستان

دانشگاه مهندسی میشکولس مجارستان

یکی از دانشگاه های قدیمی کشور مجارستان دانشگاه مهندسی میشکولس در جنوب این کشور می باشد که در رشته های فنی و موسیقی و حقوق دانشجو می پذیرید.

شهر میشکولس در کشور مجارستان که هم مرز با کشور  کرواسی می باشد ,این دانشگاه دروس را به دو زبان انگلیسی و مجاری ارائه می دهد.

رشته هاي تحصیلی دانشگاه مهندسی میشکولس مجارستان

۱-رشته های فني و مهندسي ( زبان انگلیسی و مجاری )
۲-رشته كامپيوتر ( زبان انگلیسی و مجاری )

۳-رشته های هنر و موسيقي ( زبان انگلیسی و مجاری )

۴-رشته حقوق و گرایشان آن ( زبان انگلیسی و مجاری )

۵-رشته های علوم انساني  ( زبان انگلیسی و مجاری )

 

دانشجویانی که در یکی از رشته های نام برده در دانشگاه مهندسی میشکولس مجارستان ثبت نام کنند می توانند تا مقطع دکترا در رشته خود ادامه تحصیل دهند.

 

هزینه تحصیل و زندگی در شهر میشکولس مجارستان نسبتا به پایتخت این کشور بین ۱۰ الی ۳۰ ارزان تر می باشد.

دانشجویانی که قصد اجاره مسکن در شهر میشکولس مجارستان دارند می توانند با هزینه ماهانه ۲۵۰ یورو منزلی را اجاره کنند.

شهریه تحصیل در دانشگاه مهندسی میشکولس مجارستان

شهریه سالیانه در مقطع لیسانس  ۶۰۰۰ یورو می باشد.

هزینه دوره پیش دانشگاهی ,دانشگاه مهندسی میشکولس مجارستان هم ۵۰۰۰ یورو می باشد.