نحوه پذیرش با مدرک دیپلم در دانشگاه ها یا کالجهای اتریش

سوال:

شرایط تحصیل در اتریش چگونه است؟

پاسخ:

دانشگاه های اتریش نیز مانند سایر دانشگاه های برتر دنیا، پذیرای دانشجویانی از تمام کشور ها هستند البته برخی از دانشگاه ها از پایه ی دیپلم پذیرای دانشجو هستند ولی اتریش اینگونه نیست. دانش آموزان باید ابتدا وارد دانشگاه ایران شوند ( خواه آزاد یا سراسری ) و بعد با گرفتن انتقالی به دانشگاه های اتریش بروند. بنابراین هرگز به صورت دیپلم نمی توان به مراکز آموزشی اتریش رفت .

شرایط تحصیل در اتریش

با ارائه مدرک آموزشی و تاییدی برای قبول شدن در دانشگاههای سراسری ایران می توان به راحتی وارد کالجها و دانشگاههای اتریش شد

کالج های اتریش در واقع دوره های دو ساله هستند که زبان تدریس در آن ها به صورت آلمانی می باشد.

رشته ای که دانشجو در ایران پذیرش می شود باید با رشته ای که قرار است در کالج آن را ادامه دهد، شبیه و در یک راستا باشند بنابراین از پیش باید رشته های دانشگاهی مورد قبول کالج ها را مورد بررسی قرار داد.

اتریش هم اکنون دارای ۱۸ دانشگاه و ۱۱۰ مرکز آموزشی است که در آن ها با زبان آلمانی دروس ارائه می شوند. از طرفی در برخی دانشگاه ها که ارائه دهنده ی دوره دکتری هستند با زبان انگلیسی نیز می توان تحصیل در اتریش را ادامه داد. بهترین دانشگاه اتریش هم اکنون دانشگاه وین است، که دارای رتبه ۱۵ در اروپا و رتبه ی علمی ۸۴ جهانی می باشد.