دانشگاه علوم انسانی و هنر Ostrava کشور چک

دانشگاه Ostrava کشور چک یک دانشگاه ملی که در چند دانشکده دانشجو می پذیرید ,این دانشگاه که در دانشکده های های نظیره:دانشکده فلسفه ,دانشکده تربیت مدرس,دانشکده علوم,دانشکده پزشکی,دانشکده هنر در دانشگاه علوم انسانی کشور چک بر پا می باشد.

دانشگاه علوم انسانی و هنر چک

دانشگاه علوم انسانی چک در مقطع کارشناسی (لیسانس),کارشناسی ارشد پیوسته(فوق لیسانس)و دکترا دانشجو می پذیرید.این دانشگاه که معتبر می باشد. در رشته هایی ماننده نقاشی و هنر های تجسمی، بازیگری سینما و آهنگ سازی و تئاتر هم برای تحصیل دانشجو می پذیرید.

هزینه تحصیل در  دانشگاه علوم انسانی و در رشته هنر برای هر ترم حداقل هزنیه  ۱۵۰۰ دلار الی ۳۵۰۰ دلار هزینه می شود که البته بستگی به انتخاب رشته تحصیلی شما دارد که بعضی از رشته های تحصیلی در این دانشگاه بین ۱۰۰۰ دلار الی ۲۰۰۰ دلار در هر ترم می باشد.

شروع تحصیل در دانشگاه علوم انسانی چک از ۱ سپتامبر می باشد که شما باید قبل از این ماه ثبت نام در دانشگاه و مدارک مورد نیاز را به دانشگاه تحویل بدهید.

در این دانشگاه که تحصیل رایگان نمی باشد ,و هزینه را باید دانشجویان بپردازند ,بورسیه هم به دانشجویان داده نمی شود.