کالج بین المللی مک دانیل در مجارستان

دانشگاه های مجارستان: یکی از دانشگاه ها و کالج هایی که می توانید برای ادامه تحصیل خود انتخاب کنید کالج مک دانیل مجارستان است. این کالج هم برگزار گننده ی دوره های فنی و مهندسی  و پزشکی است، و هم به برخی رشته های علوم انسانی  نظیر مدیریت بازرگانی ,علوم سیاسی, روابط بین الملل و اقتصاددر مقطع لیسانس می پردازد. در این دانشگاه همه به زبان انگلیسی تدریس می کنند

Signature-College-McDaniel-College-900x480

این کالج  در مجارستان با همکاری دانشگاه مشهور وستمینستر آمریکا با نام کالج مک دانیل به ارائه ی دوره هایی می پردازد.

این دوره ها شامل دوره های کارشناسی مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، ارتباطات و تاریخ هنر و علوم سیاسی و مطالعات بین الملل نیز می باشد.

دانشجویان نمی توانند از خوابگاه استفاده کنند و باید اقامت مستقل در مجارستان داشته باشند. این کالج دارای کارگاه های عالی آموزشی است. برای تحصیل انگلیسی نیز می توان از اساتید برجسته استفاده کرد. بعد از اینکه دانشجویان در دروس خود نمره قبولی کسب کردند می توانند به راحتی وارد دانشگاه های فنی و مهندسی و پزشکی بشوند