دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت

 

دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت

 

دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت یکی از بزرگترین موسسه پژوهش عالی استان کرنتن است.این دانشگاه دارای دانشکده های :علوم انسانی و علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد، فناوری، و مطالعات میان رشته ای می باشد.

این دانشگاه تغییرات زیادی داشته است خصوصا در کادر آموزشی آن و همچنین در سطح آموزشی و تحصیلی ,اما در حال حاظر در رشته های نظیره:

۱-رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۲-رشته علوم فرهنگی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۳-رشته کسب و کار و قانون در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۴-رشته زبان انگلیسی و مطالعات آمریکا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۵-رشته جغرافیا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۶-رشته مطالعات آلمان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۷ رشته تاریخ در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۸-رشته انفورماتیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۹-رشته مدیریت اطلاعات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۱۰-رشته فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۱۱-رشته رسانه ای و ارتباطات علوم در مقطع کارشناسی

۱۲-رشته فلسفه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۱۳- رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی , کارشناسی ارشد و دکترا

۱۳-رشته عاشقانه مطالعات در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۱۴-رشته ریاضیات فنی در مقطع کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکترا

دانشجو می پذیرید .

دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت دارای دانشکده هایی در گروه های مختلفی می باشد که برای شما معرفی میکنیم:

۱-دانشکده علوم انسانی:

گروه مطالعات آمریکایی به زبان انگلیسی و
گروه فرهنگ، ادب و موسیقی
گروه علوم و تحقیقات آموزشی
گروه مطالعات آلمان
گروه تعلیم آلمان
گروه تاریخ
گروه رسانه ها و ارتباطات علوم
گروه فلسفه
گروه روانشناسی
گروه مطالعات عاشقانه
گروه مطالعات اسلاو

 

۲-دانشکده مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت بازرگانی
گروه اقتصاد
گروه مدیریت مالی
گروه مدیریت نوآوری و کارآفرینی
گروه تولید / مدیریت عملیات، لجستیک کسب و کار و مدیریت زیست محیطی
گروه عمومی، غیر انتفاعی و مدیریت بهداشت و درمان
گروه جامعه شناسی
گروه مطالعات جغرافیا و منطقه ای
گروه حقوق

 

۳-دانشکده علوم فنی

گروه انفورماتیک کاربردی
گروه انفورماتیک تعلیم
گروه انفورماتیک سیستم
گروه فناوری اطلاعات
گروه ریاضی
وزارت آموزش و پرورش ریاضیات
گروه شبکه و سیستم های جاسازی شده
گروه سیستم های هوشمند فن آوری
گروه آمار