دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین

دانشگاه پرشکی ایوانو فرانکو اوکراین در سال ۱۹۴۵ افتتاح شده است که رتبه جهانی آن در بین دانشگاه ۷۸۹۱ می باشد.

اگر قصد تحصیل در این دانشگاه را دارید شما باید قبل از ثبت نام در دانشگاه در دوره ی پری مدیکال (دوره پیش دانشگاهی)شرکت کنید که ۹ ماه طول می کشد و پس از قبولی در این دوره می توانید در دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین ثبت نام کنید که هزینه دوره ی پری مدیکال در هر ترم ۲۲۰۰ دلار می باشد .

رشته های دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین

رشته پزشکی:

تحصیل در رشته پزشکی در دانشگاه ایوانو فرانکو اوکراین هم به زبان روسی و انگلیسی ۶ سال طول می کشد و هزینه تحصیل در این رشته به زبان روسی ترمی ۱۶۰۰ دلار و همچنین تحصیل در رشته پزشکی به زبان انگلیسی ترمی ۲۱۰۰ دلار می باشد.اما هزینه تحصیل در تخصص پزشکی به زبان روسی سالی ۳۵۰۰ دلار اما به زبان انگلیسی سالی ۴۲۰۰ دلار می باشد.

رشته دندانپزشکی:

مدت زمان تحصیل در رشته دندان پزشکی در دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین به هر دو زبان روسی و انگلیسی ۵ سال می باشد .هزینه تحصیل در رشته دندان پزشکی دانشگاه ایوانو فرانکو اوکراین به زبان روسی  ترمی ۱۹۸۰ دلار اما تحصیل به زبان انگلیسی در این رشته ترمی ۲۲۵۰ دلار می باشد.تحصیل در اوکراین و رشته تخصص های دندانپزشکی در هر سال به زبان روسی ۴۰۰۰ دلار اما به زبان انگلیسی سالی ۴۸۰۰ دلار می باشد.

دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین

رشته داروسازی:

مدت زمان تحصیل در رشته داروسازی در دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین به هر دو زبان روسی و انگلیسی ۵ سال می باشد .

رشته پرستاری:

مدت زمان تحصیل در رشته رشته پرستاری در دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین به هر دو زبان روسی و انگلیسی ۴ سال می باشد .هزینه تحصیل در رشته پرستاری پزشکی دانشگاه ایوانو فرانکو اوکراین به زبان روسی  ترمی ۱۵۰۰ دلار اما تحصیل به زبان انگلیسی در این رشته ترمی ۲۰۰۰ دلار می باشد.تحصیل در اوکراین و رشته تخصص های پرستاری برای ICU وCCU در هر سال به زبان روسی ۳۰۰۰ دلار اما به زبان انگلیسی سالی ۳۵۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در دانشگاه پزشکی ایوانو فرانکو اوکراین:

هزینه های شهریه دانشگاه را برای هر ترم در معرفی رشته ها باز گو کردیم اما هزینه های متفرقه که برای تحصیل در اوکراین شما باید هزینه کنید:

هزینه و اجاره خوابگاه که ماهانه  ۵۰ دلار الی ۱۰۰ دلار می باشد.(بستگی به کیفیت خوابگاه دارد)

هزینه خدمات درمانی و بیمه دانشجویی سالیانه ۱۲۰ دلار می باشد.

هزینه اضافه بر شهریه در رشته دندان پزشکی که  سالی ۱۰۰ دلا باید به دلیل  متریال بعد از دوره پری مدیکال هر دانشجو پرداخت نماید.