دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

یکی دیگر از دانشگاه های پزشکی اوکراین دانشگاه لوگانسک می باشد که در سال ۱۹۵۶ افتتاح شده است و رتبه جهانی آن در بین دانشگاه ۸۸۳۸ می باشد.

اگر قصد تحصیل در خارج از کشور دارید می توانید با انتخاب دانشگاه لوگانسک اوکراین و تحصیل در یکی از رشته های:پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، مامایی و طب اطفال تحصیل کنید.

طبق بیشتر دانشگاه های اوکراین,برای تحصیل در این دانشگاه هم باید شما در ابتدا در دوره ی پری مدیکال (پیش دانشگاهی)شرکت کنید و با کسب نمره قبولی در این دوره بدون آزمون ورودی به دانشگاه وارد شوید.

دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

هزینه های تحصیل در دانشگاه پزشکی لوگانسک اوکراین

هزینه تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه لوگانسک اوکراین به زبان روسی در هر ترم ۱۶۰۰ دلار و تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هم  ترمی ۲۱۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در رشته تخصصی پزشکی دانشگاه لوگانسک اوکراین به زبان روسی در هر ترم۳۵۰۰ دلار و تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هم  ترمی ۴۲۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه لوگانسک اوکراین به زبان روسی در هر ترم ۱۹۸۰ دلار و تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هم  ترمی ۲۲۵۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در رشته تخصصی دندانپزشکی دانشگاه لوگانسک اوکراین به زبان روسی در هر ترم ۴۰۰۰ دلار و تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هم  ترمی ۴۸۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در رشته پرستاری دانشگاه لوگانسک اوکراین به زبان روسی در هر ترم ۱۵۰۰ دلار و تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هم  ترمی ۲۰۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در دوره ی  پری مدیکال ترمی ۲۲۰۰ دلار می باشد و هزینه اجباری خدمات بیمه برای هر دانشجو سالیانه ۱۲۰ دلار می باشد.

هزینه اجاره خوابگاه شما هم بستگی به نوع و درجه کیفیت آن دارد که تقریبا خوابگاه های با کیفیت مناسب ماهیانه بین ۵۰ دلار تا ۱۰۰ دلار می باشد.