دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

دانشجویانی که قصد اقامت و تحصیل در اوکراین دارند می توانند پس از دوره  پیش دانشگاهی مهندسی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین,جذب این دانشگاه بشوند (در دوره پیش دانشگاهی تحصیل به زبان روسی می باشد)و در رشته های :
۱-بیولوژی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۲-ریاضی کاربردی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۳- برنامه نویسی کامپیوتری دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۴- اکولوژی و حفاظت محیط زیست دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۵-جامعه شناسی، مشاغل اجتماعی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۶- تئوری اقتصاد دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۷- رشته تاریخ دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۸- فیزیک کاربردی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۹- بازاریابی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۰-زبان شناسی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۱-مترجمی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۲-فلسفه دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۳-امور مالی اعتباری دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۴-علوم سیاسی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۵-حقوق دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۶- روابط بین الملل دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۷-شیمی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۸- میکرو و نانو الکترونیک دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۱۹- باغداری و جنگلداری دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۲۰- زمین شناسی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۲۱- نقشه کشی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین
۲۲-جغرافی دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین

یکی از رشته های موجود در دانشگاه را انتخاب و بعد آن به تحصیل در دوره های کارشناسی (لیسانس)و کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) به تحصیل بپردازند.

هزینه تحصیل در دانشگاه ملی کارپاتی اوکراین به زبان انگلیسی تقریبا برای هر ترم  ۱۴۰۰ دلار الی ۲۰۰۰ دلار و هر ترم تحصیل به زبان روسی  ترمی ۱۰۰۰ دلار الی ۱۳۰۰ دلار می باشد.

هزینه خوابگاه هم بستگی به انتخاب شما دارد که با چه درجه ای انتخاب کنید .خوابگاه های خوب با امکانات متوسط تقریبا ماهیانه ۶۰ دلار الی ۱۰۰ دلار می باشد.