دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده است که این دانشگاه ملی کشور اوکراین رتبه ۵۸۴۱جهانی دارد.

تحصیل در اوکراین

شما اگر قصد تحصیل در خارج از کشور دارید ,اگر کشور اوکراین را انتخاب کرده اید باید شرایط ورود به دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف این کشور را داشته باشید :

اگر قصد تحصیل در دانشگاه ملی صنایع غذایی اوکراین دارید باید شما قبل از ورود و تحصیل در این دانشگاه حدود ۹ماه آموزش (ماننده دوره پیش دانشگاهی می باشد)بگذرانید ,بعد از ۹ ماه آموزش اگر نمره قبولی را کسب کردید می توانید برای ثبت نام در دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اقدام کنید و در یکی از رشته های نام برده به تحصیل بپردازید:
۱- فن آوری سلامتی مواد غذایی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۲- فرایندهای تکنولوژیکی مواد غذایی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۳-  میکروبیولوژی و صنایع دارویی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۴-  مکانیزاسیون و اتوماسیون صنایع غذایی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۵-  مهندسی صنایع غذایی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۶-  فن آوری تولید نوشیدنیهای غیر الکلی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۷- فن آوری تولید قند دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۸-  شکر و شیرینیجات دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۹- فن آوری مواد غذایی چرب و روغنها دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۱۰- کنسروها دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۱۱- پاستوریزه و استریلیزه سازی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۱۲- میکروبیولوژی مواد غذایی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین
۱۳-  فن آوری انجماد مواد غذایی دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین

 

هزینه تحصیل در دانشگاه ملی صنایع غذایی اوکراین

برای هر ترم تحصیل به زبان انگلیسی حدود  ۱۵۰۰ دلار الی ۲۵۰۰ دلار شهریه دانشگاه می باشد اما هزینه تحصیل به زبان روسی در دانشگاه ملی صنایع غذایی اوکراین ترمی ۱۰۰۰ دلار الی ۱۵۰۰ دلار می باشد که تخفیف مناسبی برای هر دانشجوی خارجی به حساب می آید.

شما می توانید بعد از ثبت نام در دانشگاه ,برای خود خوابگاه دانشگاه رزرو کنید که  هزینه خوابگاههای دانشگاه ملی صنایع غذایی کیف اوکراین حدودا ماهیانه بین ۹۰ دلار الی ۱۱۰ دلار می باشد.