دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین یکی از دانشگاه خوب کشور اوکراین می باشد که رتبه ی ۶۴۰۴ جهانی در بین دانشگاه های جهان دارد.

اگر قصد تحصیل در دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکرابن دارید می توانید در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته های :
شناخت مواد کاربردی
اکولوژی جهانی
رشته بیولوژی
رشته بیوفیزیک
پارکسازی و باغداری
رشته جغرافی
توریسم
رشته تاریخ
مترجمی
زبانشناسی
انفورماتیک
ریاضیات
ریزی کاربردی
روان شناسی
مدیریت اقتصاد خارجی
مدیریت نوآوری
مدیریت سازمانی
هدایت سرمایه
فرهنگ شناسی
علوم سیاسی
رشته فلسفه
شیمی و بیوشیمی
رشته بانکداری
اقتصاد بین الملل
امور مالی اعتباری
رشته حقوق

به تحصیل بپردازید که هزینه تحصیل در هر ترم به زبان انگلیسی  ۱۵۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار و تحصیل به زبان روسی در هر ترم تقریبا  ۶۰۰ دلار الی ۱۵۰۰ دلار می باشد.

دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین

یکی از شرایط جذب دانشجو در دانشگاه ملی خمیلنیدسکی اوکراین کسب نمره قبولی در دوره ی پیش دانشگاهی مهندسی و انسانی در مدت زمان ۹ ماه می باشد که شما باید بعد از شرکت در این دوره و گرفتن نمره قبولی به دانشگاه مراجعه کنید.

هزینه خوابگاه دانشگاه هم ماهیانه بین ۶۰ دلار الی ۱۰۰ دلار می باشد.البته بستگی به درجه خوابگاه انتخابی شما دارد که چه نوع امکاناتی و کیفتی داشته باشد.