پذیرش دکترا در چین

برای تحصیل در چین که مدت زمان ثبت نام اندکی برای اخذ ویزا و ثبت نام در دانشگاه چین می خواهد شما به راحتی می توانید در دوره دکترا در چین به تحصیل بپردازید.

PhD admission in China

اگر شما در دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در چین سپری کرده باشید و توانسته باشید زبان چینی را یاد بگیرید تحصیل دکترای شما رایگان می شود که (به زبان چینی برای شما تدریس می شود)اما اگر بخواهید به زبان انگلیسی دوره دکترا برای شما در دانشگاه تدریس شما باید هزینه پرداخت کنید که در یک سال برای حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان باید هزینه کنید.

مدت زمان تحصیل در دوره دکترا در چین ۶ سال می باشد که شما در ۴ سال نخست دروه دکترا در دانشگاه تحصیل (به زبان انگلیسی) می کنید و دو سال دیگر را در دوره های بالینی در بیمارستان و نیازمند تعامل مستقیم با بیماران باید شرکت کنید.

(این دو سال که تقریبا عملی و مستقیم با بیمار سر و کار دارید به زبان چینی دروس و واحد های عملی تدریس می شود)

اگر شما در دوره دکترا در یکی دانشگاه های معتبر چین تحصیل کرده اید می توانید برای تخصصی به بهترین دانشگاه های جهان هم بروید زیرا  دانشگاه های پزشکی چین در سطح جهانی کاملا معتبر می باشند,حتی پیشرفته بودن دانشگاه چین از بعضی از دانشگاه های غربی هم مناسب تر می باشد.