اخذ اقامت ارمنستان

اقامت ارمنستان

 

اخذ اقامت و مهاجرت به ارمنستان به دو صورت موقت و دائم انجام میگیرد.ما در این پست راه های گرفتن اقامت موقت به ارمنستان,راه های گرفتن اقامت دائم به ارمنستان بازگو می کنیم.

 

اقامت یک ساله در ارمنستان

برای اخذ اقامت در ارمنستان به صورت موقت و یک ساله باید دلایل مستدلی برای ماندن در ارمنستان داشته باشید.شما می توانید از چهار طریق ,اقامت موقت ارمنستان بگیرید:

۱-ثبت شرکت(یکی از بهترین راه ها برای اقامت در ارمنستان از طریق ثبت شرکت می باشد )

۲-اقامت تحصیلی در ارمنستان(ثبت نام در یکی از دانشگاه های ارمنستان)

۳-اقامت کاری(افرادی که تخصص کاری دارند و از طریق شرکت های ارمنستان برای آنها پیشنهاد می شود می توانند اقامت یک ساله بگیرند و آن را تمدید کنند)

۴-ازدواج در ارمنستان(ازدواج رسمی با یک شهروند ارمنستانی)

 

مدارک مورد نیاز برای اخذ اقامت تجاری (اقامت کاری) موقت در ارمنستان

۱ـ ارائه مدارک شرکت (سند شرکت، اساسنامه، و مهر شرکت)

۲ـ تهیه گواهی پزشکی

۳ـ ترجمه رسمی پاسپورت متقاضیان اقامت به زبان ارمنی

۴ـ تکمیل فرم های مربوطه به دادخواست دریافت اقامت

۵ـ سه قطعه عکس ۴*۳

۶ـ واریز کردم مبلغ ۱۰۵هزار درام ارمنستان (۲۱۵دلار) به حساب دولتی ارمنستان

۷ـ مراجعه به اداره اقامت در ارمنستان و پیگیری مراحل درخواست

 

اقامت دائم به ارمنستان

۱-به افرادی اقامت دائم ارمنستان صادر می گردد که بستگان درجه ۱ آنها در ارمنستان باشند(والدین ، همسر ، شوهر ، برادر ، خواهر ، فرزند ، پدربزرگ ، مادربزرگ ، نوه )

۲-به افرادی اقامت دائم ارمنستان صادر می گردد که در این کشور منزل داشته باشند و امرارمعاش آنها تامین باشند .

۳-یکی دیگر از راه هایی که برای متقاظیان مهاجرت به ارمنستان برای اقامت در این کشور پیشنهاد می شود ,برای افرادی می باشد که سه سال در ارمنستان ساکن بوده اند و یا اینکه صاحب موسسه و کارآفرین باشند.به این افراد اقامت ۵ ساله از طرف کشور ارمنستان صادر می گردد که هر بار ، می توان به مدت ۵ سال دیگر تمدید کرد .

اگر شما اقامت دائم ارمنستان دارید باید ۳۰ روز قبل از پایان تمدید کارت خود آن را تمدید کنید.

 

اقامت ویژه در ارمنستان

یکی دیگر از راه هایی که کشور ارمنستان به افراد مهاجر اقامت می دهد ,اقامت اختصاصی برای افرادی می باشد که در ارمنستان فعالیت اقتصادی یا فرهنگی داشته باشند.این اقامت ۱۰ ساله می باشد و قابل تمدید می باشد.