اخذ اقامت سنگاپور

مهاجرت به سنگاپور

 

شما می توانید از طریق چند راه به سنگاپور اقامت کنید,یکی از راههای مهاجرت به سنگاپور از طریق کار می باشد.شما می توانید با روش ویزای کارسنگاپور به راحتی در این کشور اقامت کنید.

اگر شما قصد مهاجرت از طریق کار به سنگاپور دارید باید داری شرایط خاصی باشید که ما برای شما بازگو میکنیم:

۱-متقاظیان اخذ اقامت سنگاپور باید در رده های کارجویی و مهارت حداقل P1 و P2 داشته باشند.

 

انواع ویزای کاری برای اخذ اقامت در سنگاپور

 

۱-ویزای E یاEP :این ویزای مختص کسانی می باشد که درآمدی بالاتر از ۳۰۰۰ $ و همچنین افراد حرفه ای در امور بین المللی و مدیریتی می باشند ,این افراد در کل مدیران ومتخصصانی هستند که تمایل کار در سنگاپور و اقامت در این کشور دارند.

 

۲-ویزای EntrePass:این ویزای مختص کسانی می باشند که حرفه ی خاصی ندارند اما سابقه شراکت یا داشتن تجارتی موفق دارند ,یا این افراد  ایده های نوآورانه و خلاقانه از لحاظ برنامه های اقتصادی دارند,درآمدی بالاتر از ۳۰۰۰ $ باید داشته باشند.

 

۳-ویزای PEP:این ویزای کاری مختص افرادی می باشد که شایستگی فردی دارند.یعنی این افراد می توانند بدون وجود کارفرما در فرصت های شغلی بوجود بیاورند.این افراد به مدت ۶ ماه فرصت دارند فرصت های شغلی بوجود بیاورند و بعد از آن به مدت ۵ سال اقامت آنها تمدید می شود و بعد از ۵ سال ویزای آنها غیر قابل تمدید می باشد.برای این افراد حداقل $۸,۰۰۰ در ماه از واجد الشرایط آنها برای اقامت در سنگاپور می باشد.

 

۴-ویزای WP:این ویزای مختص افرادی می باشد که کارگر ماهر و نیمه ماهر خارجی باشند .این ویزای کاری سنگاپور برای مدت دو سال می باشد که به اعتبار گذرنامه فرد ،ضمانت نامه بیمه یا بانکی و مدت اشتغال کارگر هر کدام کوتاه تر باشد بستگی دارد.واجد الشرایط بودن حقوق  این افراد ۲۰۰۰ $ یا کمتر هم می تواند باشد.

 

۵-ویزای S PASS:این نوع ویزا مختص افرادی می باشد که مهارت متوسطی دارند,یعنی افرادی که قصد اقامت کاری به سنگاپور دارند در سطح بندی گزینش می شوند:درآمد،تحصیلات ،مهارت ها ،نوع شغل و میزان سوابق کاری,همچنین متقاظیان واجد الشرایط بودن باید درآمدی بالاتر از ۳۰۰۰ $ باید داشته باشند.

 

۶-ویزای TRAINING EMPLOYMENT PASS:این ویزای مختص دانشجویان خارجی دوره کارشناسی می باشد که درآمد ثابت و ماهیانه متقاضیان باید حداقل ۲۸۰۰ دلار باشد و مدرکی قابل قبول ارائه دهند.

 

۷- ویزای WORK HOLIDAY PROGRAMME:این ویزای مختص فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۷ تا ۳۰ ساله می باشد که که از دانشگاه های مورد تایید در استرالیا ،فرانسه ،آلمان ،هنگ کنگ،ژاپن ،نیوزیلند و آمریکا فراغ التحصیل شده اند.این ویزا بمدت شش ماه اعتبار دارد.