شرایط و امکان بورسیه در دانشگاه های چین

دانشگاه چین از دانشگاه های معتبر دنیا به شمار می رود این کشور صنعتی با ارائه رشته های متنوع به زبان انگلیسی در دوره دکتری با شرایط مختلف بورس و کمک هزینه های تحصیلی در دانشگاه چین  دانشجو جذب می کند.

Scholarships at the University of China

 

شرایط داوطلبان جهت بورس کامل (معاف از پرداخت شهریه)  و تحصیل در چین همراه باخوابگاه و حقوق ماهانه به صورت زیر می باشد:

۱-فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر

۲- تسلط به زبان انگلیسی(داوطلبانی که نمره ایلتس وتافل دارند درالویتند)

۳-داشتن مقالات بین المللی

۴-داشتن سابقه کار مرتبط

برای تمامی داوطلبان دررشته های مختلف که نمره زبان یامقالات بین الملل ندارند شرایط رفاهی در نظر گرفته شده نظیر:

پوشش کامل هزینه تحصیلی وخوابگاه

متقاضیان برای ثبت نام  می توانند با توجه به شرایط مذکور و البته با توجه به نکته ها و مدارک زیر، نسبت به ثبت نام و ارائه ی بورس تصمیم گرفته و توسط یکی از موسسات عالی اقدام کنند

توجه

۱-نام و نام خانوادگی

۲-رشته و گرایش لیسانس و ارشد

۳-معدل و محل اخذمدرک لیسانس و ارشد

۴-درصورت وجود نمره تافل یا ایلتس

۵-عنوان مقالات بین الملل

۶-ذکرسابقه کار مرتبط