هزينه مسکن دانشجوئی در مجارستان

هزینه اجاره مسکن دانشجویی در کشور مجارستان بستگی به انتخاب دانشجویان دارد ,زیرا هزینه و اجاره در شهرهای مجارستان متفاوت می باشد که شهر بوداپست یکی از شهرهای می باشد که هزینه تحصیل در این شهر بسیار گران تر از شهر های دیگر مجارستان می باشد.

هزينه مسکن دانشجوئی در مجارستان

هزینه اجاره ماهانه سوئیت دانشجویی در بوداپست مجارستان تقریبا ۶۰۰ یورو می باشد و هزینه ماهانه سه وعده غذا هم  تقریبا ۲۵۰ یورو می باشد اما در شهرهائي مانند سگد و پچ اجاره مسکن دانشجویی در سوئیت های ۷۰ متری تقریبا ۵۰۰ یورو و هزینه ماهانه سه وعده غذا هم تقریبا ۲۰۰ یورو می باشد . اجاره مسکن در مناطق ۱۱ و ۱۲ و ۲ و ۱ کشور مجارستان گرانتر از منطقه پِشت يعني جنوب رودخانه می باشد.اگر شما یک دانشجوی دیگر را برای استراحت در سوئت خود انتخاب کنید هزینه کمتری ماهانه می پردازید و اگر می خواهید هزینه کمتر از ماهیانه ۲۰۰ یورو بپردازید می توانید در شهر های دیگر مجارستان سوئیت هایی را با قیمت کمتر از ۲۰۰ یورو بیابید.

هزینه شارژ ساختمان سوئیت شما ماهانه تقریبا ۸۰ یورو می باشد که معمولا در تابستان هزینه گاز مصرفی شما  ۳۰ یورو و در زمستان حداقل ۵۰ یورو در ماه می باشد.

به علت سردی هوا در زمستان های مجارستان ما برای شما توصیه میکنیم لباس های گرم مانند پالتو و چکمه به همراه خود داشته باشید زیرا برای خرید پوشاک و لباس در مجارستان پول زیادی هزینه می شود که شما می توانید از ایران لباس های گرم به مجارستان ببرید.