ویزای تحصیلی فنلاند

اگر قصد تحصیل در فنلاند دارید شما باید در ابتدا ویزای برای فنلاند تهیه کنید ,که برای اخذ ویزای تحصیلی فنلاند باید طی مراحلی شما این مدرک را کسب کنید.

ویزای تحصیلی فنلاند

برای تهیه ویزای فنلاند شما باید در ابتدا ویزای موقت سفارت فنلاند به شما می دهد که باید بعد از رفتن به دانشگاه مورد نظر و تحویل مدارک و گرفتن نامه که در این دانشگاه قصد تحصیل دارید را به  اداره مهاجرت تحویل داده و بعد از آن شما درخواست کارت اقامت می دهید.بعد از گذراندن این مرحله به شما کارت اقامت تحویل می دهند که اعتبار آن یک ساله می باشد و هر سال شما باید آن را تمدید کنید این مرحله تمدید کارت در سفارت فنلاند در تهران هم انجام میگیرید.

مدارک مورد نیاز که شما باید برای اخذ ویزای تحصیلی تهیه کنید:

۱- ارائۀ پذیرش از دانشگاه و یا فایل آن بهمراه دو نسخه کپی.

۲- مدرک زبان بهمراه دو نسخه کپی از آن.

۳- بیمه یکساله با اعتبار ۳۰۰۰۰ یورو که باید آنرا از سایت swiss careبه مبلغ ۲۱۹ یورو خریداری کرده باشید بهمراه دو نسخه کپی از آن.

۴- پاسپورت و دو نسخه کپی از آن ، اگر کمتر از یکسال از اعتبار پاسپورت شما گذشته است پیشنهاد میشود حتمآ آنرا تعویض نمایید.

۵-اصل شناسنامه و دو نسخه کپی از آن .

۶-دو قطعه عکس رنگی ۶*۴

۷-  نامه تمکن مالی از بانک به میزان ۱۰۰۰۰ یورو و دو نسخه کپی از آن .

۸- مدارک فارغ التحصیلی از دبیرستان ببعد بهمراه ریز نمرات.

۹-حتمآ CVداشته باشید و اگر ندارید تنظیم کنید.

نکته قابل توجه که باید رعایت کرد بعد از تهیه این مدارک حتما دو نسخه کپی شده از مدارک را نزد خودتان نگه دارید.و همچنین هنگام تحویل آن به سفارت باید اصل آن را هم به همراه داشته باشید.