آزمون TEF برای ورود به دانشگاه های فرانسه

آزمون TEF برای ورود به دانشگاه های فرانسه

راهنمای تحصیلات در فرانسه:آن دسته از دانشجویانی که قصد دارند در دانشگاه های فرانسه و یا در دانشگاه های کانادا به ادامه تحصیل بپردازند می بایست ابتدا در آزمون TEF رتبه ی خوبی کسب کنند تا بتوانند وارد دانشگاه شوند. این آزمون یکی از مهمترین آزمون های شناخته شده برای زبان فرانسه است. در صورتی که دانشجویی بتواند رتیه ی خوبی ...
×