دانشگاه FH Joanneum اتریش

دانشگاه FH Joanneum اتریش

  یکی از بزرگترین دانشگاه اتریش دانشگاه FH Joanneum می باشد که در سه شهر شهرگراتس، کاپفنبرگ و اشتایرمارک شعبه های این دانشگاه می باشد.در کالج بزرگ اتریس دانش آموزان و دانشجویان 36 کشور بزرگ دنیا در حال تحصیل می باشند. دانشگاه FH Joanneum اتریش در حال حاظر در 6 رشته و دو سطح کارشناسی (لیسانس)و کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) دانشجو می ...
دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت

دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت

    دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت یکی از بزرگترین موسسه پژوهش عالی استان کرنتن است.این دانشگاه دارای دانشکده های :علوم انسانی و علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد، فناوری، و مطالعات میان رشته ای می باشد. این دانشگاه تغییرات زیادی داشته است خصوصا در کادر آموزشی آن و همچنین در سطح آموزشی و تحصیلی ,اما در حال حاظر در رشته های نظیره: 1-رشته مدیریت بازرگانی ...
دانشگاه پزشکی گراتس اتریش

دانشگاه پزشکی گراتس اتریش

  یکی دیگر از دانشگاه پزشکی کشور اتریش که سالانه دانشجویان خارجی برای تحصیل جذب می کند دانشگاه پزشکی گراتس می باشد.این دانشگاه در سال 2004  تاسیس شده است. در سال های گذشته این دانشگاه یا این مجموع جز دانشگاه گراتس بوده که از 1 ژانویه سال 2004 این مجموعه مستقل شده است و به نام دانشگاه علوم پزشکی گراتس تبدیل شده ...
×