کالج مدیریت امور اجتماعی و روابط بین الملل کشور چک

کالج مدیریت امور اجتماعی و روابط بین الملل کشور چک

  قدیمی ترین و بزرگ ترین دانشگاه خصوصی کشور چک,کالج مدیریت امور اجتماعی و روابط بین الملل نام دارد.این کالج در سال 2001 تاسیس شده است. دانشگاه خصوصی مدیریت اجتماعی و روابط بین الملل کشور چک در سال 2012 تا 2013 بیش از 1800 دانشجو جذب کرده است.کالج خصوصی کشور چک در سال 2007 توانست حکم دانشگاه خصوصی را دریافت کند.در دانشگاه ...
×