هزينه مسکن دانشجوئی در مجارستان

هزينه مسکن دانشجوئی در مجارستان

هزینه اجاره مسکن دانشجویی در کشور مجارستان بستگی به انتخاب دانشجویان دارد ,زیرا هزینه و اجاره در شهرهای مجارستان متفاوت می باشد که شهر بوداپست یکی از شهرهای می باشد که هزینه تحصیل در این شهر بسیار گران تر از شهر های دیگر مجارستان می باشد. هزینه اجاره ماهانه سوئیت دانشجویی در بوداپست مجارستان تقریبا 600 یورو می باشد و هزینه ...
×