هزینه های زندگی دراسترالیا

هزینه های زندگی دراسترالیا

  یکی از کشور های بزرگ دنیا استرالیا می باشد ,اما جمعیت این کشور 22 میلیون نفر بیش تر نیست.با وجود زمین های کشاورزی و حاصل خیز و کار و شغل های فراوان در این کشور برای پیشرفت جا زیاد دارد. یکی از کشور های صادر کننده ی تولیدات کشاورزی و دامی به تمام دنیا استرالیا می باشد. برای اقامت در استرالیا ...
×