مهاجرت به قبرس

مهاجرت به قبرس

  متقاظیانی که قصد مهاجرت و اقامت به قبرس دارند می توانند با مطالعه این پست شرایط اقامت در قبرس ,اقامت دائم قبرس یا اقامت موقت قبرس را بدست آورند. اقامت دائم در قبرس: کسانی که می خواهند اقامت دائم در قبرس داشته باشند می توانند از راه  ازدواج با اتباع قبرسی ,اقامت دائم در قبرس را کسب نمایند.راه دیگر که می شود ...
×