دانشگاه فنی مهندسی ویتبسک بلاروس

دانشگاه فنی مهندسی ویتبسک بلاروس

قبل از اینکه دانشگاه فنی مهندسی ویتبسک کشور بلاروس را بخواهیم معرفی کنیم ,اندکی شهر ویتبسک بلاروس که دانشگاه فنی مهندسی در این شهر قرار گرفته است معرفی می کنیم: شهر تاریخی ویتبسک بلاروس در شمالی ترین نقطه کشور بلاروس قرار گرفته است که آثار های تاریخی و بناهای قدیمی زیادی در این شهر وجود دارد و مردم این شهر مهربان ...
×