کالج دونا شهر بوداپست مجارستان

کالج دونا شهر بوداپست مجارستان

  متقاظیان تحصیل در کالج دونا بوداپست کشور مجارستان هر سال باید در هفته اول اکتبر برای شرکت و حضور در کلاس های ثبت نام کنند.دانشجویان رشته پزشکی که برای تحصیل در دوره ی پیش دانشگاهی مجارستان قصد ثبت نام دارند باید در دو نوبت 17 ژانویه و 30 ژانویه در  کالج دونا که زبان تحصیل زبان انگلیسی می باشد ,ثبت ...
×