مهاجرت به فنلاند

مهاجرت به فنلاند

  کشور فنلاند با جمعیتی حدودا ۰۰۰ ۳۰۰ ۵ ,عضو اتحاديه اروپا مي باشد.این کشور دارای ۳۳۶ شهرستان و بخش می باشد.زبان رسمی هاي فنلاند شامل زبان فنلاندي و زبان سوئدي می باشد.همسایه های مرزی کشور فنلاند,روسيه (در شرق) نروژ (در شمال) و سوئد (در غرب) این کشور می باشند.   سیاست کشور فنلاند کشور فنلاند سیستم حکومتی دمكراتيك دارد ,که رئيس جمهور در ...
×