دانشگاه پزشکی گراتس اتریش

دانشگاه پزشکی گراتس اتریش

  یکی دیگر از دانشگاه پزشکی کشور اتریش که سالانه دانشجویان خارجی برای تحصیل جذب می کند دانشگاه پزشکی گراتس می باشد.این دانشگاه در سال 2004  تاسیس شده است. در سال های گذشته این دانشگاه یا این مجموع جز دانشگاه گراتس بوده که از 1 ژانویه سال 2004 این مجموعه مستقل شده است و به نام دانشگاه علوم پزشکی گراتس تبدیل شده ...
×