شرایط اقامت در اوکراین

شرایط اقامت در اوکراین

اوکراین از کشورهای اروپایی شرقیست نوع حکومت این کشور جمهوری بوده و دین رسمیشان مسیحیت می باشد پایتخت کشور اوکراین کیف می باشد اقامت در اوکراین به دو صورت موقت و دائمی صورت میگیرد ازدواج با یک مقیم دائم اوکراینی که اقامت دائم در این کشور را داشته باشد و متولد شدن فرزندی از زوجی خارجی در این کشور وهمچنین سرمایه گذاران در ...
×