هزينه بيمه درمانی اجباری در مجارستان

هزينه بيمه درمانی اجباری در مجارستان

بیمه درمانی برای دانشجویان در مجارستان اجباری می باشد که شما باید ماهانه  20 یورو و همچنین 6 ماه یکبار هم  120 یورو بصورت یکجا دانشجویان باید بپردازند. هزینه دیگر که شما باید پرداخت کنید هزینه آزمایش سالانه می باشد که شامل:آزمایش  ایدز و هپاتیت و عکس قفسه سینه می باشد که حدود 100 یورو هزینه می شود. اگر شما مشکل دندان ...
×