دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین

دانشگاه قدیمی دنیپروپتروسک اوکراین که در سال ۱۸۹۹ تاسیس شده است در حال حاظر در بین دانشگاه های جهان رتبه ی  ۵۶۴۲ را به خود اختصاص داده است .تدریس در دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین به دو زبان انگلیسی و روسی می باشد. رشته های تحصیلی که در دانشگاه ملی معدن دنیپروپتروسک اوکراین در مقطع لیسانس و فوق لیسانس می توان ...
×