دانشگاه علوم انسانی Silesian کشور چک

دانشگاه علوم انسانی Silesian کشور چک

یکی از بهترین دانشگاه های ملی کشور چک دانشگاه Silesian در Opava می باشد که این دانشگاه در سال 1991 تاسیس شده است . در سال های اخیر این دانشگاه پیشرفت های علمی زیادی داشته است. این دانشگاه در شهر  Opavaکشور چک قرار دارد که 62000 نفر ساکن دارد.این شهر تاریخی در کشور چک آثار های تاریخی خاصی ماننده :صومعه Minorite، ...
×