شرایط و امکان بورسیه در دانشگاه های چین

شرایط و امکان بورسیه در دانشگاه های چین

دانشگاه چین از دانشگاه های معتبر دنیا به شمار می رود این کشور صنعتی با ارائه رشته های متنوع به زبان انگلیسی در دوره دکتری با شرایط مختلف بورس و کمک هزینه های تحصیلی در دانشگاه چین  دانشجو جذب می کند.   شرایط داوطلبان جهت بورس کامل (معاف از پرداخت شهریه)  و تحصیل در چین همراه باخوابگاه و حقوق ماهانه به صورت ...
×