دانشگاه Hradee Kralove کشور چک

دانشگاه Hradee Kralove کشور چک

  در این پست قصد معرفی یکی دیگر از دانشگاه های قدیمی و دولتی کشور چک داریم,دانشگاه Hradee Kralove دارای سه دانشکده می باشد که: 1-  دانشکده تربیت مدرس دانشگاه Hradee Kralove کشور چک 2- دانشکده انفورماتیک و مدیریت (FIM) دانشگاه Hradee Kralove کشور چک 3-   دانشکده علوم انسانی دانشگاه Hradee Kralove کشور چک یکی از فعالیت های دانشگاه Hradee Kralove کشور چک ,تحقیق ...
×