موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک

موسسه تکنولوژی شیمی پراگ جمهوری چک

بزرگترین موسسه آموزشی در اروپای مرکزی موسسه تکنولوژی شیمی که در پراگ ,کشور چک قرار گرفته است می باشد که رشته هایی نظیره :رشته های شیمی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی و شیمی تغذیه برای دانشجویان متقاظی تحصیل ارائه می دهند. این دانشگاه که قدمت 200 ساله دارد ,یکی از دانشگاه خوب کشور چک می باشد که به فناوری روز دنیا مجهز ...
×