بورسیه اقتصاد و مدیریت در دانشگاه های اتریش

بورسیه اقتصاد و مدیریت در دانشگاه های اتریش

افرادی که دوست دارند تحصیل در اتریش به همراه امکانات عالی رفاهی نظیر خوابگاه به همراه بورسیه را تجربه کنند می توانند از فرصت ویژه ای که به تازگی ایجاد شده است استفاده کنند. دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در یکی از رشته های مدیریت بازرگانی، اقتصاد دارند می توانند برای مقطع ارشد بورسیه هایی را دریافت کنند. این بورسیه برای ...
×