دانشگاه علوم پزشکی Palacky Olomouc کشور چک

دانشگاه علوم پزشکی Palacky Olomouc کشور چک

یکی از دانشگاه های قدیمی کشور چک دانشگاه علوم پزشکی در بوهمیا، مراویا است که 7 دانشکده در رشته های مختلف دارد. رشته های موجود در دانشگاه علوم پزشکی Palacky Olomouc رشته های پزشکی، دندانپزشکی،داروسازی،تخصص دندانپزشکی ,دارد که دانشجویان می توانند به دو زبان چکی و انگلیسی تحصیل کنند در هفت دانشکده ی آن: 1-دانشکده علوم دانشگاه علوم پزشکی Palacky Olomouc 2-دانشکده الهیات Cyril ...
×