دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین در سال  ۱۸۰۵ تاسیس شده است که رتبه جهانی این دانشگاه  ۸۶۷۳می باشد. یکی از شرایط جذب دانشجو در دانشگاه خارکف اوکراین نمره قبولی در آزمون پری مدیکال(پیش دانشگاهی )می باشد که باید قبل از ورود به دانشگاه در این دوره شرکت کنند ,سپس بعد گذراندن این دوره می توانند به راحتی در دانشگاه خارکف اوکراین ...
دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین

دانشجویان که قصد تحصیل در رشته های کشاورزی در خارج از کشور دارند می توانند در دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین پذیرش کنند.این دانشگاه در سال ۱۹۲۰ تاسیس شده است که رتبه جهانی این دانشگاه ۷۸۹۱می باشد. شما می توانید برای پذیرش در دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف اوکراین بعد از دوره پیش دانشگاهی مهندسی که از شرایط پذیرش دانشگاه های اوکراین ...
×