تحصیل و اعزام دانشجو به تایلند

تحصیل و اعزام دانشجو به تایلند

تایلند در بین کشور های آسیایی برای تحصیل بسیار ارزان و کم خرج می باشد که در سال های اخیر در بین ایرانی ها رواج شده است ,هم به دلیل خرج و هزینه کم تحصیل و زندگی و راحت جذب شدن به دانشگاه های معتبر تایلند که تائید وزارت علوم این کشور باشند. شما می توانید برای تحصیل در تایلند و ...
×