دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت

دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت

    دانشگاه آلپن آدریا کلاگنفورت یکی از بزرگترین موسسه پژوهش عالی استان کرنتن است.این دانشگاه دارای دانشکده های :علوم انسانی و علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد، فناوری، و مطالعات میان رشته ای می باشد. این دانشگاه تغییرات زیادی داشته است خصوصا در کادر آموزشی آن و همچنین در سطح آموزشی و تحصیلی ,اما در حال حاظر در رشته های نظیره: 1-رشته مدیریت بازرگانی ...
×